Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Archief JASON Magazine: jaargang 6-10 (1981-1985)

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 6
Terug- en vooruitblik bij tweede lustrum JASON - Frank Caris
Wat is er met 'de' jeugd aan de hand - J.C.P.M. Vis
'Mensen moeten zich niet blindstaren op ervaring' - Robin Linschoten
Een Europese Defensie is nog geen realiteit - Ernesto H. Braam
Terug naar consensus in de buitenlandse politiek - Eric Janse de Jonge
Eindeloos onderhandelingen in VN-simulatiespel - Véronique Frinking
Nederland en het streven naar Europese veiligheid - Annelies Meybaum

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 5
VN niet meer, dan Lidstaten ervan willen maken - P.R. Baehr
VN niet meer weg te denken uit onze wereld - Max van der Stoel
Is er voor de VN nog leven na de veertig? - K.E. Vosskühler
VN en ontwapening: weinige resultaten toch van groot belang - B. ter Haar
VN en de mensenrechten: op de lange duur toch resultaat - P.H. Kooijmans

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 4
Van zes naar vijf, vier of nog minder? - Frank Caris en Dick Zandee
De rol van kernwapens in de NAVO-strategie - H. Korthuijs
Nederland moet voorlopig een kerwapentaak behouden - A. Stemerdink
Elk krijgsmachtonderdeel zijn eigen kernwapentaak - T. Frinking
Geen kernwapentaken op bondgenoten afschuiven - J. Voorhoeve
Nederland moet kernwapentaken onvoorwaardelijk opheffen - M. Stelling

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 3
Sneeuw in Hakone - K.W. Radtke
Europa-Japan - D.J. Eppink
"Restricties zullen worden weggenomen" - Yoshida Kogyo K.K.
"Japanners zijn one-track minded" - Wisse Dekker
De Japanse buitenlandse politiek: van passiviteit naar engagement - P.N. Haafkens
Japan en de Russische machtspolitiek in het Verre Oosten - L.L.S. Bartalits
Japan, een uitdaging voor Europa? - L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 10 (1985), nummer 2
De CVSE-Mensenrechtenbijeenkomst te Ottawa, mei/juni 1985
Rede van minister Schoo over aspekten van het mensenrechtenprobleem
Rechten van de mens: mondiale of regionale bescherming? - Yvonne Klerk
"Nederlandse hulpverlening niet meer gericht op armoedebestrijding" - Jan Pronk
Sextoerisme: "I hate it, but I just need the money" - Jaap C. de Vries

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 6/1
De buitenlandse politiek van Zweden; het dilemma van de gewapende neutraliteit - J.Q.Th. Rood
Veiligheidsbeleid in Denemarken - P.L. de Quant
Noorwegen in een nieuwe rol - T.F. Konst
De buitenlandse politiek van Noorwegen, rede van de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken Svenn Stray voor de Storting op 5 december 1984
From Pax Russia to Pax Sovietica, Problems of Continuity and Change in Finnish Foreign Policy - Osmo Apunen
Finland en Finlandisering. Een voorbeeld voor de weg naar een "geëuropeaniseerd" Europa? - K.P. Tudyka
De supermachten en de wereldvrede, verslag van een JASON-SIB debat - Hans-Martien ten Napel
Gedragscodes voor ontwikkelingssamenwerking en bedrijfsleven - Wicher Smit en Leo van Velzen
Wat is goed voor de Derde Wereld: Multinationals? Een kritische kanttekening bij de (Nederlandse) partikuliere investeringen in ontwikkelingslanden - Fons van der Velden
Multinationals en de Nederlandse arbeidsmarkt - Piet Scheele

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 5
Imperialisme van de supermachten - Wil Hout
"Vreedzame bedoelingen meer kans" - Sienie Strikwerda
Reagans Strategic Defence Initiative, tussen fantasie en werkelijkheid - Dick Zandee
Beleidsprocessen in de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten: de case van het milieubeleid - Ken Hanf
Parlementariërs over de VS en de SU - De Vries, Gualthérie van Weezel en Voorhoeve

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 4
De wedloop naar het Witte Huis - G.A. Irwin en R.B. Andeweg
Een strijd om de ziel van het Zuiden en van Amerika, Helms versus Hunt - A. Lammers
Our Time Has Come ...? - Govert Jan Bijl de Vroe
"Europeanen kunnen meer doen aan hun defensie" - Paul Bremer III
Nederland in Amerikaanse ogen, enkele beschouwingen over de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen - J.H. Lubbers

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 3
Meer Europese veiligheidssamenwerking zonder aantasting van het Atlantische Bondgenootschap - H. van den Broek
Verslag van de JASON Conferentie: Europa veilig; op eigen benen? - Pieter de Baan en Evert Jan Raven
Het Europese veiligheidsdebat: een inventarisatie - H.A. Schaper
Continuity and Change in the Atlantic Alliance: A European Point of View - Bert van Barlingen

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 2
Beleid en Ideologie in de Volksrepubliek China - Geor Hintzen
De Volksrepubliek China en haar buurlanden - Ontwikkelingen en vooruitzichten - S. Landsbergen
De Chinese revolutie in een "struktureel perspektief" - Erik Tijdgat
Nederlandse belangen en beide China's - Hans de Hoog
"Chinezen zijn mensen die betalen"! - Bram Peper

JASON Magazine, jaargang 9 (1984), nummer 1
Het IMF: waartoe dient het en hoe werkt het? - H. Visser
Bankkredieten en exportmogelijkheden: onmisbaar voor de oplossing van de schuldenproblematiek - H.J. Witteveen
Wat zou het gevolg van schuldkwijtschelding voor de wereldeconomie zijn? - S.C. Bischoff
De banken en de schulden van de ontwikkelingslanden - C. de Pee
Jorge Fontanals, Argentijns econoom: "Niet de omvang van de schuld is zo dramatisch" - J.J. Teunissen
Schuldenlast van Oost-Europa valt wel mee - E. Dirksen
Oman, een uitzonderlijk land - Maurits Dolmans

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 6
Frans-Nederlandse betrekkingen: overbrugbare tegenstellingen - B.P.L. Steens
De clan van Mitterand - H. Blaisse
Verslag van een ontmoeting met Mikhail Ozerov - E. Tijdgat en E.J. Raven
De beslissing viel 's nachts: verslag JASON Simulatiespel - D. Zandee en J. van der Velde

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 5
De ontwikkeling van het Interkerkelijk Vredesberaad - J.E. van Veen
De vredesbeweging ICTO - R. Jobse
"Zo was er het concilie dat de kruisboog wilde verbieden als een Gode onwelgevallig wapen" - Bart Tromp
De invloed van de Nederlandse kerken op de West-Europese defensie - P.B.R. de Geus
De Bijbel over geweld en vrede - J. Douma
Publieke opinie, de kerken en buitenlandse politiek - Maurits Dolmans
'Het Doel en de Middelen'. Waarover gaat de interne discussie binnen 'De Nederlandse Vredesbeweging'? - Maurits Dolmans
European Institute for Security Matters - Dick Zandee en Maurits Dolmans
Naar een Europees veiligheidsbeleid? - Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 4
Ethiek versus politiek? - H.R. van Gunsteren
De dominee en de koopman: samen aan een sobere dis - C.D. de Jong
Macht en ethiek in de internationale politiek - J. van Houwelingen
Een pragmatisch buitenlands beleid - R.B. Soetendorp
Idealisme en realisme in het Nederlands buitenlands beleid - J.J.C. Voorhoeve
Nederland niet gebaat bij neutraliteitspolitiek - H. van den Broek
De 'Realpolitik' van Henry Kissinger - Erik Tijdgat

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 3
Politieke cultuur en democratie in Duitsland - Friso Wielenga
Partij-politiek in West-Duitsland van Adenauer tot en met Kohl - Arjen van Rijn
Duitsland in West en Oost: de historische achtergronden van de deling - Hans den Brabander
De Ostpolitik van de Bondrepubliek Duitsland - Dick Zandee
De kanselier over buitenlandse politiek - Helmut Kohl
Naar een nieuwe NAVO-strategie? - Pieter de Baan
Buitenlandse politiek en Buitenlandse Handel - Geert van Loon
1982/1983: keerpunt van Westerse veiligheid? - Rien Geurtsen

JASON Magazine, jaargang 8 (1983), nummer 2
Het thema in kaart - G.W.F. Vigeveno
Naar een nieuwe NAVO strategie? Moet de Flexible Response worden aangepast? - R. Groot en S. Singelsma
Defensie zonder kernwapens in West-Europa - E. Boeker
"Improve our conventional capabilities" - Bernard W. Rogers
Het offensief in het militaire denken van de Sovjet-Unie - P.M.E. Volten
Sociale verdediging - een dagdroom? - A.P. Schmid
Een contextuele oriëntatie op het gebied van oorlog en vrede - G.K. Timmerman

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 6/1
Dutch Contribution to NATO - A.J. Slichting
The Current State of American-European Relations: How Troubled is Our Atlantic Partnership? - A. van Staden
Dutch Infrastructure for Aircraft Research and Development - J. Cornelis
The Two-way Street, Which Way to Go? - Chr. Sanders
Philips and the World-wide Competition - A.E. Pannenborg
Attitudes of the Netherlands and the European Dimension - K.G. de Vries
The European Dimension in the West-West Relations - F.A.M. Alting von Geusau
Impressions from Washington - Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 5
Diplomaten als kaasverkopers? - L. Doorn
Enkele aspecten van ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid vanuit het gezichtspunt van de vakbeweging - Johan van Rens
Het Nederlandse overheidsbeleid inzake wapenexport - B.P.J.G. Kerstens
Economische dwangmaatregelen: een illusoire politiek? - Evert-Jan Raven
Gas uit Siberië, achtergronden van een explosieve situatie - Maurits Dolmans
Cuba in Latijns-Amerika II

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 4
Latijns Amerika: de weerbarstige revolutie - Piet Nelissen
Van slavernij tot multinationals, historische achtergronden van de onderontwikkeling in Latijns-Amerika - L. Schellekens
Amerikaans-Europese mededinging in het Caraïbisch gebied - Erik-Jan Hertogs
Nederland en Latijns-Amerika: feiten en meningen - A.E. van Niekerk
Cuba in Latijns-Amerika - W.V. Cohen Stuart
El Salvador - Ronan L.A. Tynan
De Verenigde Naties over ontwapening: indrukken van een teleurstellende zitting - Bert Kreemers

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 3a
Introduction - Maurits Dolman
The Netherlands as a Guide
A Guide Belongs to a Group - J.L. Heldring
The Rôle of The Netherlands in International Politics - M. van der Stoel
Will Cooperation Endure? The Future of European-American Relations - F.A.M. Alting von Geusau
A Letter from a Transatlantic Friend - James E. Dougherty

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 3
Bedreigingen voor Westerse belangen buiten het NAVO Vedragsgebied: problemen en opties - Karel E. Vosskühler
Leven en overleven - B. de Gaay Fortman
Nederland en militair optreden buiten het NAVO Verdragsgebied - Majoor Groot
"Eigenbelang is niet in ons belang" - Biegel
Conclusie met betrekking tot de VN-studie inzake kernwapens - H. van Mierlo
JASON-delegatie bezoekt BAY-seminar - Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 7 (1982), nummer 2
De buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie in de Brezjnev-era - A.P. van Goudoever
Binnenlandse aspecten van het buitenlandse beleid van de Sovjet-Unie - R.Th. Jurrjens
"Een socialistisch verbond van een hoger type?" - Ben de Jong
De Amerikaanse visie - Haig
De gebeurtenissen in Polen - Vladimir Katin
JASON-scholierenconferentie - Dick Zandee

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 6/1
Amerika en Europa en de frustraties der geschiedenis - A. Lammers
Will Cooperation Endure? The Future of European-American Relations - F.A.M. Alting von Geusau
Kunnen economische tegenstellingen de NAVO ondermijnen? - C.D. de Jong
Naar een zelfstandiger Westeuropese politiek - Relus ter Beek
VS-Europa: teleurstelling en waakzaamheid - J.D. Blaauw
Onder hetzelfde dak, maar niet eten uit dezelfde ruif - J.S.L. Gualthérie van Weezel
Een crisis in de verhouding Verenigde Staten - West-Europa? - H.A. Schaper
"Divergence between US and Western Europe: Only a Shadow on the Horizon - Deyess
Impressies uit Moskou - L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 5
"Vervlechting bewapening en wapenbeheersing wenselijk en mogelijk" - W.F. van Eekelen
"Een Europese kernmacht: het middel erger dan de kwaal?" - H. Vredeling
"Grote mogendheden weinig belang bij ontwapening en ontspanning" - M.J. Faber
Verslag van forumdiscussie
De rol van Nederland bij de kernontwapening - M. van der Stoel
Politieke affiches - M.F. Le Coultre

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 3
De historische betrekkingen tussen Nederland en Spanje - J.A. Fortuin
De laatste jaren van het Franquisme - L.S. Egas y Trigo
Una democracia vigilada: Spanje na de "staatsgreep" - P.J. Mulder
De buitenlandse politiek van het "nieuwe" Spanje - K.V.A. van Spronsen
De "nationalismen" binnen de Spaanse natie - F. Carrasquer

JASON Magazine, jaargang 6 (1981), nummer 2
Kamer en buitenlands beleid: consensus of controverse? - G.M. de Vries
Verkiezingsprogramma PvdA - A. Stemerdink
D'66 en de buitenlandse politiek - D.K.J. Tommel
Vrede, veiligheid en samenwerking in het CDA-program - A.M. Oostlander
Eenheid in de VVD - A. Ploeg
A letter from a Transatlantic friend - James E. Dougherty