Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Archief JASON Magazine: jaargang 11-15 (1986-1990)

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 6
Message from the Netherlands Minister for Foreign Affairs - Hans van den Broek
Absolutes and Obsoletes - Rene B. Dentener
Diplomats go Dutch - Jaap Reerink and Frank Kleibrink
Tale of Two Conferences
The Netherlands and the European Community - J.L. Sussana
The World Economy after "Europe 1992" - Marcel Ruiter
Development Cooperation: A Dutch Preoccupation - W. Tims
A World of Difference between Concept and Reality? - Peter du Lingg

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 5
Van de voorzitter - Hendrik Jan Laseur
Vijftien jaar CVSE: balans en perspectief - R.W. Zaagman
Het Duitse huis - Friso Wielenga
Programma congres "Europa, quo vadis?
Tussen eenwording en stembus - Arthur Cremers
Profiel: Willy Brandt - Marcel Ruiter
Europese veiligheid: een utopie? - Hans van der Lee
Mooi groen is niet lelijk - Jaap Reerink
No Nonsense and Lots of Beer?
Vijftien jaar JASON
JASON: de queeste gaat voort - F.A.M. van den Heuvel

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 4
Een schaap in wolfskleren - J.J.G. Jansen
Saddam de Geweld(dad)ige - Kim Smit
Immigratie versterkt positie - R.M. Naftaniël
Hosni Mubarak - Arthur Cremers
Achtergrond van een eindeloze vendetta - Gerard Kreijen
Weinig hoop op vredesproces - Afif Safieh
Kiele-kiele-Koeweit - René Dentener

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 3
De Sovjet-Centrifuge - J.H.L. Löwenhardt
Gorbatsjov moet de oppositie erkennen - Frank Kleibrink
Ontmoeting met Sacharov op de valreep - Karel van het Reve
De finish ligt in Moskou
Crisis in het Balticum
Ik hoop dat het geen Libanon wordt - Karel van het Reve
Sovjet-recht tegen het verval - G.P. van den Berg
Russische romantiek - Felix Kaplan en Kirill Gradov
Nationalisme en perestrojka - Turai Atabaki

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 2
Een nieuwe Europese orde I: zin en onzin in het Europese ontwapeningsproces - René Dentener
Een nieuwe Europese orde II: de Duitse eenwording, de EG en Oost-Europa - Hans van der Lee
EG: verbreding of verdieping? - E.P. Wellenstein
Duitsland: de locomotief van Europa - W.L. Brugsma
"If Europe can do it, the Whole World can do it"
De nieuwe grenzen van de EG: Griekenland, Portugal en Spanje - V.F.M. Wesseling
Europese milieusamenwerking - Laurens-Jan Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 15 (1990), nummer 1
De vorming van het Amerikaanse buitenlandse beleid - Mark W. Edington
Van Yalta tot Malta - F.A.M. Alting
Pragmatisme en 'peanuts' - M. van Rossem
De achtertuin van het Witte Huis - Ruud Bos
Zelfbewust Europa dwingt V.S. tot aanpassen - Cees Wittebrood

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 6
Het einde van het tijdperk-Honecker - H. Ramkema
Toeschouwer bij historische ontwikkelingen in Berlijn - Teun Struycken en Hans van der Lee
November-revolutie in de straten van Praag - Hans-Paul Andriessen, Chiel de Leeuw en Onno Maliepaard
In Tsjechoslowakije staat alles in het teken van '68 - Jiri Pehe en Jan Obrman
De stille revolutie van Hongarije 1989 - István Bársony
Westerse openheid als voorbeeld voor Polen - A. Gerrits

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 5
Diplomatie zegeviert in Zuidelijk Afrika - J.W. van der Meulen
"Verdeeldheid onder blanken leidt tot onderling geweld" - Kumar Sanjay
"Onderhandelingen zonder het ANC zijn zinloos" - Onno Maliepaard en Jaap Reerink
Verdeeldheid Westen ondermijnt sanctiedruk op Zuid-Afrika - Benno van Dam
Sancties Zuid-Afrika: vreedzaam hulpmiddel tegen apartheid - Peter Sluiter
Strijd van Zuidelijk Afrika voor economische bevrijding - Tamme Hansma
Angola en de weg naar nationale verzoening: de visie van UNITA - Anibal Kandeya
Mozambique op weg naar echte vrede? - Hans van der Lee

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 4
De rol van 'grenzen' in oorlogsgedrag van staten - A.J. Jongman
Thermometer van de Oost-West betrekkingen - L.J. Paul
Problemen en complicaties rond nieuwe grenzen in Antarctica - A. Bos
De open grenzen in het Europa na 1992 - A. Riemersma

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 3
NAVO werd veertig jaar geleden opgericht. Maar waarom ook weer? - Chiel de Leeuw
De NAVO-top: herrijzenis in plaats van begrafenis - Frank Kleibrink, Hans van der Lee en Onno Maliepaard
Mooie woorden Gorbatsjov hebben macht Sovjetunie niet aangetast - F. Bolkenstein
Mgr. Ernst: de noodzaak van een allesomvattend vredes-idee - Mgr. Ernst
De West Europese Unie als Europese peiler van NAVO - W.F. van Eekelen
JASON ter plekke
Joseph Luns over de NAVO: The Guru has Spoken - J. Luns
Verjaardag NAVO houdt dienstplichtigen niet erg bezig - Jaap Reerink
Verjaardag NAVO is eigenlijk geen reden tot festiviteiten - K. Michailov
Blokdenken in de toekomst niet langer onvermijdelijk - R. Beckers
Nederlandse jongeren en hun visie op de NAVO - NIPO
Doel van de NAVO is onder jongeren gemeengoed - Novib

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 2
Schuldenproblematiek slechts stukje voor stukje op te lossen - P. Bukman
Brady-plan eerste stap op weg naar oplossing - Hans van der Lee
Schuldenproblematiek: alles draait om geld!
Europa is voor Derde Wereld al jarenlang een "Forstress" - E.L. Herfkens
Europa, overeenkomst van Lomé en de schuldenlast van Afrika - F.J.H.C. Smit
Onderhandelen over schulden vereist veel financieel en politiek inzicht - E. van Lennep
Nederlandse banken zitten niet vast in schuldenmoeras - Th. Beels
Mexico maakt ernst met aanpak van de schulden - Jesus Silva-Herzog

JASON Magazine, jaargang 14 (1989), nummer 1
Verwarde situatie in Kososvo heeft complexe geschiedenis - Raymond Detrez
Ceaucescu's Roemenië: een dodelijke utopie - Sorin Alexandrescu
Turkse Moslims en Moslimse minderheden in Bulgarije - F. de Jong
Joegoslavië op kruispunt van hervorming en verval - J. Mencinger
Albanië, even intrigerend als mysterieus, op weg naar...? - Dolf Went
Gorbatsjov en de veiligheid van Balkan en Middellandse Zee - A.E. Drougos

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 6
Veiligheid, conflict, samenwerking: vaste elementen in bewegend beeld - H.W. Houweling
Zuid-Afrika kan akkoord op drie punten blokkeren - Martin Sommer
Akkoord over Afghanistan blauwdruk voor de vrede? - Chiel de Leeuw
Rol van Verenigde Naties bij regionale conflicten - Dick A. Leurdijk
Vrede en veiligheid zijn niet identiek - Onno Maliepaard

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 5
Voorwoord door de ambassadeur van de Verenigde Staten - John Shad
Enkele kanttekeningen bij de wedloop naar het Witte Huis - G.A. Irwin en R.B. Andeweg
Macht en de onmacht van de Amerikaanse president - E. van de Bilt
Presidentskandidaten in 1988: "Ruziënd op de achterbank" - A. Lammers
Republikeinen en Democraten: waar staan ze voor in 1988? - Onno Maliepaard
Verhouding met Europa speelt in campagnes geen grote rol - Hans-Paul Andriessen en Aldrik Gierveld
Amerika en de angst voor "Fortress Europe" - Y. van Rooy

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 4
Van gezant aan 't hof tot moderne diplomaat - Chiel de Leeuw
Het "diplomatieke recht" en de Weense Conventie van 1961 - F. von der Dunk
Een diplomaat zit niet alleen prettig aan rand van zwembad - Chiel de Leeuw en Sam Muller
De Nederlandse diplomatie tussen traditie en ambitie - Aldrik Gierveld
Bij de diplomatie gaat het om de manier waarop je het zegt - L.J. Brinkhorst

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 3
Verlammend verleden houdt Noord-Ierland diep verdeeld - Sam Muller
Noord-Ierland arme uithoek van Europese Gemeenschap - Alex Krijger
"Zolang er geweld is blijven de troepen in Noord-Ierland" - Sam Muller
"Geweld van de IRA versterkt positie van de Protestanten" - J. Taylor
"Britten moeten goedschiks of kwaadschiks weg uit Ierland" - Antoon Seelen
"Jongeren naar Nederland halen om elkaar echt te leren kennen" - Frits Beutick
"Het is altijd geoorloofd om RUC-leden dood te schieten" - Allan Reeve

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 2
"Elke menselijke activiteit is een aanslag op het milieu" - Ad Melkert
"Milieuwetgeving van EG mag wel strenger worden" - Berent
"Beter milieu-onderwijs is een noodzaak voor Europa" - S. Lederer
"Toegenomen milieu-bewustzijn is resultaat van acties Greenpeace" - van Huizen
"Op het terrein van het milieurecht is nog een hele hoop werk te doen" - Th. G. Drupsteen
"Toekomstbeeld voor Nederland: sinaasappelbomen in de polder" - Hans Schmit
Milieuvervuiling heeft veel ingrijpende medische gevolgen - S.J. Tromp
"Bedrijven hebben tegenwoordig wel degelijk oog voor milieu" - A.J. Wiggers
Tegengestelde belangen bij overheid, milieubeweging en het bedrijfsleven - Maartje Kraanen en Alex Krijger

JASON Magazine, jaargang 13 (1988), nummer 1
INF-akkoord: triomf, nederlaag, misverstand of echt keerpunt? - Hylke Tromp
"INF-akkoord is ronduit slecht en brengt Europa in gevaar" - A. Siccama
Het INF-verdrag nu en in de toekomst - Yuri Davydov
Het succes van de vredesbeweging en Reagan als een "super-Faber" - Mient-Jan Faber en G.C. Berkhof
"INF-akkoord is een resultaat van interne zwakte van Amerika" - A. Lammers
Toch nog een toekomst voor de Europese Defensie Gemeenschap? - R.M.S. Vierhout

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 6
"Erg blij dat er een doorbraak is" - H. van den Broek
"Enorme luxe om correspondent te zijn" - Hans-Paul Andriessen en Chiel de Leeuw
"Nederland is eigenlijk mijn hobby" - Chiel de Leeuw
"Groot-Brittanië is niet Europees" - Gervaise Frings
Perestrojka? Benny Hill op Russische TV! - Sergei Melnikov
"Ik snoepte het nieuws voor ieders neus weg" - Joop van Os
"Nederland is journalistieke goudmijn" - Sylvain Ephimenco

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 5
Berlijn van hoofdstad tot zone-stad: 1937-1987 - Willem Melching
Directeur van Goethe-instituut: "Cultuurexport geen smeermiddel" - Dobiess
Duitse rol in Europa: front én brug tussen Oost en West - D. Kolster
Duitse vraagstuk is primair een liberaliseringsprobleem - Maarten Huyink
"De muur is geen hindernis voor onze wil om één stad te zijn" - Chiel de Leeuw

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 4
In de wapenhandel gaan zaken boven principes - Gert-Jan Stempher
Nederland gaat bij aanschaf materiaal niet over één nacht ijs - M. Vermaas
"Wapenhandel de hardste handel die er bestaat" - Pistolen Paul Wilking
"Voor de kleine handelaren valt er niet veel meer te verdienen" - Jules Engel
"Nederlandse wapenindustrie moet niet nog groter worden" - A.B.M. Frinking

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 3
Justitie en het grote probleem van de stroom van asielzoekers - Korte-van Hemel
Schiphol-Oost: "tijdelijk" verblijf voor vluchtelingen zonder papieren - Chiel de Leeuw en Hans-Paul Andriessen
Europarlement wil van EG-landen ruimhartiger vluchtelingenbeleid - John van Tilborg
Oplossen politieke problemen helpt aantal vluchtelingen te verkleinen - Kees Bleichrodt
Vluchtelingenwerk maakt werk van opvang en integratie vluchtelingen - Alex Voets
Traiskirchen, droevig symbool van Europees gesol met vluchtelingen - Laman Trip

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 2
Politieke klimaat na de dood van Mao: opklaringen met hier en daar een bui - W.L. van Woerkom-Chong
Een supermacht die eigenlijk geen supermacht wilde zijn - Tony Saige
Campagne tegen Bourgeois-Liberalisme kan hervormingen niet terugdraaien - Wicher Slagter
Zakendoen in China, kwestie van veel geduld en veel inspanning - Gert-Jan Stempher en Eugen van de Pas
Einde van schoudervulling-loze tijdperk in het Hemelse Rijk - H. Kalmann
VS en West-Europa onderhandelen in Nonnenklooster in Veldhoven - Gert-Jan Stempher

JASON Magazine, jaargang 12 (1987), nummer 1
Jihad veel rijker begrip dan alleen gewapende strijd of heilige oorlog - G.A. Wiegers
Islam moet wereldwijd het Goede over het Kwade laten zegenvieren - Necmehin Erbakan
Oorlog Iran-Irak onvermijdelijk gevolg van tegenstelling Perzen-Arabieren - Michiel Steijn
Theorie van de Islam kent geen verschil tussen kerk en staat - Herman Beck
Islamitisch fundamentalisme spreekt vooral jongeren aan - L.C. Biegel

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 6
Breuk in Westen zou voor Kremlin ook veel nadelige gevolgen hebben - W.M. Gerrits
Gebrek aan vertrouwen staat betere samenwerking in de weg - P.M.E. Volten
Vrees voor akkoorden "over Europa maar zonder Europa" - J.J.M. Penders
"Europa moet eerst orde op eigen zaken stellen" - Alan Jury en Kevin Harris
What Americans Think about Western Europe - William Stott
"Meer Westerse samenwerking nodig in strijd tegen terreur"

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 5
OPEC and the Crash of the Oil Prices - Mahmoud S. Rabbini
The Strategic Role of Petroleum for the West - Denekamp
The Gulf and the Search for Strategic Stability - Anthony H. Cordesman
A "Future" for the Physical Oilmarket and Oil Futures? - Pieter J. Kulsen
... - Peter Odell
Is the World-Oil-Market Controlled by a Cartel? - G.H.B. Verber
Positie van Shell in Zuid-Afrika - L.C. van Wachem

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 4
Terrorisme slechts een onderdeel van gewelddadig menselijk gedrag - A.J. Jongman
'Weet u, wij Palestijnen hebben niets te verliezen' - Mohammed Abuleil
Europa en het terrorisme: geen compromissen mogelijk - H. Sondaal en H. van Poorten
Israel richt vergeldingacties op zenuwcentra van terrorisme - Ronnie Naftaniel
Amerikanen zijn belangrijkste doelwitten voor terroristen - Robert Oakley

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 3
Ontwapening na '45: lange lijst van verwachtingen en teleurstellingen - A. van Staden
West-Europa praat indirect mee bij onderhandelingen in Genève - P.B.R. de Geus
Start Talks Waiting for Soviet Attitude Change - Paul Nitze
Bij MBFR-besprekingen in Wenen is nu het Warschau Pact aan zet - P.J. Wolthers
Europese ontwapeningsconferentie in Stockholm "Litanie zonder eind"? - D. Zandee

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 2
Uitgangspunten buitenlands beleid PvdA, CDA en VVD lopen weinig uiteen - G. Walraven
PvdA wil grotere rol voor Europa op gebied van vrede en veiligheid - J.M. Wiersma en B.J. van den Boomen
Nederland moet niet langer buitenbeentje in NAVO zijn - Ed Nijpels
D66 geeft ook aanzet tot nieuwe ideeën in buitenlandse politiek - Hans van Mierlo
"Visitekaartjes" grote partijen anders dan politieke werkelijkheid - R.A. Koole

JASON Magazine, jaargang 11 (1986), nummer 1
Nederlands voorzitterschap vol uitdagingen en kansen - H. van den Broek
Toekomst van Europarlement lijkt niet bepaald gunstig - Piet Dankert
Technologie stokpaardje van Nederlands voorzitterschap - W.F. van Eekelen
Eureka: Europese samenwerking voor concurrentie op wereldmarkt - P.G. Hoekstra
Zwaartepunt van EG verschuift naar het Zuiden - F.H.J.J. Andriessen
Spanje en Portugal rekenen op voordelen van EG-lidmaatschap - J.F. Hinrichs