Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Archief JASON Magazine: jaargang 1-5 (1976-1980)

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 6/1
Stripverhalen en de kernbewapening - J. van der Velde
Détente: geen illusiepolitiek - C.A. van der Klaauw
Ontspanning als inzet van wedijver tussen Oost en West - P.J. Teunissen
De rangorde in het ontspanningsproces - H. van den Bergh
Het vermeende leiderschap van de Verenigde Staten - S.I.P. van Campen
Eindelijk: een verdrag over dubieuze wapens - J.P. Huner

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 5
Vijf jaar JASON - W. van den Muijsenbergh
Nederland en de wenselijkheid van Atlantische samenwerking - W.F. van Eekelen
PPR-visie op de buitenlandse politiek - H. Waltmans
Nederland, gidsland of gidsvolk? - L.J. Wecke
De rol van Nederland in de internationale politiek - M. van der Stoel
Volgland, gidsland of katalysator - J.J.C. Voorhoeve
Nederland als voortrekkersland - H.N. Boon
Een gids behoort tot een groep - J.L. Heldring
De crises in Iran en Afghanistan - M. van der Meulen en R. Verwey

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 4
Wie beïnvloedt het kernwapenbeleid? - K.A. Nederlof
Wat zich afspeelde rond de kernwapens - J. Veen
Het IKV en de kernwapendiscussie - J.A.E. Vermaat
De peilingen van het IKV - B. Kreemers
"Wie stopt de neutronenbom?" - P.J.J. Maessen
De parlementaire bemoeienis met de moderniseringskwestie - J. Veen

JASON Magazine, jaargang 5 (1980), nummer 3
Vietnam: een historisch perspectief - J.M. Pluvier
Indochina: Zuidoostaziatisch kruitvat - R. Feddema
De ASEAN: regionale organisatie en factor in de wereldpolitiek - E.J.G. Ouwejan
De Cambodjaanse tragedie - B. ter Haar
H.A. Kissinger over Cambodja
Pjotr Grigorenko in Nederland

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 5/6
De Europese kernmachten in een veranderende strategische context - G.C. Berkhof en G.W.F. Vigeveno
De Oost-West verhoudingen in stripverhalen - J. van der Velde
Verschuivende machtsbalans

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 4
Het labyrinth van pers en politiek - Gardeniers-Berendsen
Rol van de pers in het Westen - M.L. Snijders
De rol van de pers in Oost-Europa - W. van den Bercken
De rol van de pers in de Derde Wereld - L. Santoso
Invloed of geen invloed - K.A. Nederlof
De Verenigde Naties en de dubieuze wapens - J.P. Huner
Verslag van de JASON-conferentie

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 2
Het ontstaan van de NAVO - G.K. Timmerman
Finlandisering: een feit en een verwijt? - W.G. Stuyvenberg
Waarom Nederland lid van de NAVO werd - H.A. Schaper
De Nederlandse politieke partijen en de NAVO - J. v.d. Velde
De NAVO en de ontspanning - J.Th. Hoekema
Is er een toekomst voor de NAVO? - K.A. Nederlof
Politieke en militaire strategie van de Sovjet-Unie - G.W.F. Vigeveno

JASON Magazine, jaargang 4 (1979), nummer 1
Het ontstaan van de twee Duitse staten - L. Sütö
De tweede Berlijncrisis - W. Togtema
Defensie in de DDR - J. van der Velde
De DDR op de niet-reguliere toer - G.K. Timmerman
De DDR: een provincie van de Sovjet-Unie? - B. de Jong
Kunst ten behoeve van het socialisme - H. van Dam
Bevolkingspolitiek: schuld betalen met kind - B. Knapen
Interview met een Oostduitse onderwijzeres - E. van Vemde en J. Mooysma
Economische versus ruimtelijke planning - B. van der Lingen en J. de Vliet

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 5
Conferentieverslag
Interventie in Libanon: oorzaak van bloedvergieten of enig redmiddel - G.W.F. Vigeveno
Sociale verdediging: optie voor West-Europa - G. Sharp
Interventie: recht versus machtspolitiek - K. Nederlof
Studiedag sociale verdediging
Ideologie versus economie: de Oost-West verhouding in een nieuw licht - P. Krug
Commentaar op: "Hoe kan een derde wereldoorlog ontstaan?" - J. van der Velde

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 4
Nieuwe technologie en de krachtsverhouding Oost-West - G.C. Berkhof
De implicaties van precisiegeleide wapens voor afschrikking, verdediging en ontwapening - B.J. van Eenennaam
Meer technologisch beleid voor minder technologische bedreiging - L. Wecke
Vermindering van technologie: een middel tot ontspanning? - A. Ploeg
Dagboek van een delegatielid bij de SAVVN - J.Th. Hoekema

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 3
De nieuwe Afrikapolitiek van de Sovjet-Unie - R. Hodder Williams
Nazeuren over Kolwezi - G.J.P. de Vries
Reisimpressies uit Afrika - W.H.A.M. van den Muijsenbergh
Houphouët Boigny: een Afrikaanse visie op de problemen in Afrika - J.H. Meesman
Hoe kan een derde wereldoorlog ontstaan? - G.W.F. Vigeveno
De bijeenkomst van Belgrado: een pas op de plaats? - J. van der Valk
Praten over Conga - R.D. Praaning

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 2
Interview met Van der Klaauw - K.A. Nederlof
Ontwapening en ontwikkeling - P.H. Kooijmans
Jongeren en ontwapening - M.E.L. Fikkers-van der Spek
Speciale VN-zitting: teken aan de wand - M.I. van der Zee
Wapenwedloop stoppen: een taak voor de VN - S. Volovets
Neutronenbom niet inhumaner - G.W.F. Vigeveno
De Vijftien en de NAVO - E.J. de Ryck van der Gracht

JASON Magazine, jaargang 3 (1978), nummer 1
De Negen en de NAVO - B.R. Bot
Betrekkingen tussen de VS en de USSR - 1917-1941 - G.D. Embree
Tegenstellingen en samenwerking - M.D. Schulman
Energie en internationale machtsverhoudingen - J.L.K.F. de Vries
Bewapening en ontwapening, feiten en ficties - R.D. Praaning

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 6
Recente ontwikkelingen in de Volksrepubliek China - G.J.P. de Vries
China 1900-1949 - P.P. Witte
Reisimpressies - J. Bax en R. Wilderom
De buitenlandse politiek van China - Oey Toen Ping
De wolf en de tijger - D.M. van Rosmalen
China als kernmogendheid anno 1977 - R.L. Adriaansen

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 5
Hoe zien wij Oost-Europa? - R.D. Praaning
"Veranderingen binnen Oosteuropees systeem mogelijk" - Kooijmans
"Oost-Europa blijvend verschijnsel" - M. Racz
"Oosteuropese politiek is zaak van velen geworden" - C.C. van de Heuvel
Forumdiscussie over ideologische strijd en kranten - J.Th. Hoekema
Nationale Conferentie 1977 - W.H.A.M. v.d. Muijsenbergh
"Rus in feite niet geïnteresseerd in Marxisme" - van het Reve
Politieke jongeren uiten kritiek en zelfkritiek
Eurocommunisme - Een misplaatste term - R.D. Praaning
"Breznjev kunnen uitschelden is onbelangrijk" - M.A. Krutukolev

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 4
Overwinning van een constructieve benadering - Y. Kashlev
De toekomst van de CVSE - M. Nimitz
Wat doet het neutron? - F.T. Jork
Amerikaans-Russische discussie over mensenrechten
ISMUN - R. Manser

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 3
Enkele gedachten over Belgrado - N.H. Biegman
Post-Helsinki: toetsingsconferentie in Belgrado - D. Nincic
Belgrado en daarna - C.C. van den Heuvel
De feitelijke naleving van de Slotakte - F.Z.R. Wijchers
Wat zijn inhumane wapens? - G. Vigeveno

JASON Magazine, jaargang 2 (1977), nummer 2
Zorgen voor morgen - W.J.C. Schouten
Communisten en de huidige Sociaal-Democratie - S. Salychev
Praten over: Amerikaans-Russische betrekkingen - R.D. Praaning
Parlementaire bemoeienis met buitenlands beleid - S.W. Couwenberg
Taakverdeling: wildgroei van Europese eenwording - K.A. Nederlof

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 5
Visserijrechten en de Zeerechtconferentie - B. Bjarnason
De derde VN-Zeerechtconferentie en de vrije vaart ter zee - J.A. Walkaten
Militair-strategische aspecten van het zeerecht - G. Jungslager
EYSM: gemengde berichten uit Warschau - R.D. Praaning
De EYSM en de "Social Progress" - R.D. Praaning
Ontwapeningsnota: moedeloos en mat - J.Th. Hoekema

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 4
Werkelijkheid en mythe van het M.I.C. - A. van Staden
Het Kapitalisme: de bron van het M.I.C. - A.G. Spek
Enige vragen bij het Mil. Industr. Complex - C.C. Sanders
Inleiding op het conferentie-thema - R.D. Praaning
Atlantische samenwerking in Noord-Zuid perspectief - L.H. Brinkhorst
Interview met NAVO-secr. gen. Luns - F.L.M. Lafort
De Ontspanning, zoals Moskou die ziet - W. Lomeiko

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 3
De 'Sonnenfeldt doctrine' - J.Th. Hoekema
Met welk Europa voelen wij ons verbonden? - F. Rondagh
Atlantische verbondenheid - E.J. de Rijck van der Gracht
Het voordeel van de twijfel - B. Bartstra
Interview met Rui Casimiro - K.A. Nederlof
Oost-Europa: een speciale behandeling - M. van den Heuvel
Thema van de Nationale JASON-conferentie - J.L.K.F. de Vries
"Bij ons is iedereen gelukkig" - W. v.d. Muijsenbergh

JASON Magazine, jaargang 1 (1976), nummer 2
Het ontstaan van de Koude Oorlog - J.Th. Hoekema
Begrip voor begrip - R.D. Praaning
De Koude Oorlog vanuit historische oogpunt - H.A. Schaper
Onderwijsconferentie - M.I. Carlier
Een blik op Polen - M. Tomala